Osmanlı’nın Astrologları: Müneccimbaşılar

Osmanlı'nın Astrologları: Müneccimbaşılar

Osmanlı’nın Astrologları: Müneccimbaşılar Her ne kadar dilimize falcı, kahin olarak girmiş ise de “Müneccimlik” Osmanlı zamanında sarayda özel bir görevin adıydı. Osmanlılar hanedanında astronomi ve astrolojiyle ilgilenen, matematik, cebir, tarih ve bir nevi istatistik bilimini kullanan bu görevlilere Müneccimbaşı denmekteydi. Gök cisimlerinin hal ve hareketini takip eden, ölçümleyen, hesaplayan ve bunlar üzerinde gerekli kurguyu yaparak sunan kişilerdi. Yıldızların teknik durumlarını ölçerek onlara sorulan sorulara yanıt vermeleri onların görevleri arasında idi. Başlıca görevleri yıllık takvimi düzenlemek, özellikle namaz vakitlerini, ramazan, iftar, sahur gibi dini zamanları yanlışsız tespit etmekti. Ay ve güneş…

Read More