Astrolojide Ev Kavramı

evler

Astrolojide Ev Kavramı Ne Anlama Gelir?
Astrolojide Zodyak Kuşağını 12 bölüme ayıran alanlar (evler) vardır. Bu alanların her biri insan hayatındaki gelişimi anlatmaktadır. Horoskop yorumu sırasında bu alanların önemi büyüktür. Bu alanlara düşen bir planet veya ışıklardan (güneş, ay) birisi hakkında etraflı yorum yapabilmek için alanların anlamlarını bilmek gerekir. Haritayı dörde böldüğümüz zaman, yani 1. , 4. , 7. ve 10. alanlar kastediliyor; bu bölümlerin önemi ayrıdır. Özellikle 1. alan (yükselen burç) kişilik analizinde ve kişinin fizik yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Şimdi bu alanlan kısaca inceleyelim.

Astrolojide Ev’lerin Konusu Nelerdir?
1.EV: Kişinin kendisi ilk çevresi kişinin egosu fiziki görünümü – dış çevreye karşı tutumu ve davranışları – tepkileri. Birinci ev doğmuş olanın kişiliğini, mizacını, aynı zamanda da fiziki görünümünü belirler. Birinci ev doğmuş olanın kişiliğini, mizacını, aynı zamanda da fiziki görünümünü belirler. Bununla beraber, bir kişi olarak, miras ve çevrenin haricinde bütün sahip olduğu şeyleri belirler.

2.EV: Kişinin sahip olduğu şeyler – maddi konular – hırsları istekleri para maddi konulardaki yeteneği sağlamlık duygusu. Doğanın; sahipliğini ve bunları çoğaltmanın kapasitesi hakkında bilgi verir. Bu miras ve vasiyette, bağış yoluyla kazancı ve bu işlere olan istidatını göstermektedir.

3.EV: Kişinin genel haberleşmesi konuşma yazışma kısa yolculuklar – kardeşler. İlk önce doğanın mentalitesini ve genel olarak hem cinslerine kişiliğini gösterdiği şekilleri belirler. Aynı zamanda kısa seyahatleri gösterir ki bununla beklenmedik olarak gerçekleşenler kastediliyor. Aynı zamanda kız ve erkek kardeş (veya ağabey, abla), yakın komşularla ilişkiler. Bunların arasında
yaptırımlı çok entellektüel ilişkileri ve bilgileri saymak gerekir.

4.EV: Yerleştiği mekan – kişinin evi – aile ilişkileri – maddenin bitimi – hayatın son dönemleri – toprak ile ilgili. Kökleri ve ailesi. Temel ve tabanda olan. Yuvaya olan
ihtiyacı ve duyguları. Doğan kişinin; doğum yerini ve evini belirler. Miras konusundaki özellikle babanın görüş açısını, babanın kendisini açıklar. Bir başka anlamda da evlerin, toprakların ve toprakla ilgili olarak tüm mülkiyeti, özellikle de maden ocaklarını gösterir. Buradan hayatın son senelerini, ölüm yeri ve maddenin genel olarak bitimi çıkarılabilir.

5.EV: Bağlılığı anlatır – talih oyunları – çocuklar – toplum yaşamı – yaratıcılık. Kendi irade ve isteği, yaratıcılığı. Eğlence, oyun ve hoş sohbet olan ortamlar. Aşk ve seks. Doğan kişinin; bağlılıklarını, zevkini, oyununu ve kalp isteklerini belirler. Çok ender olarak ta cinsel hayatı içerdiği bir anlamı vardır. Çocuklarını da belirler.

6.EV: Sağlık hizmet alanında en yakın kişiler – yakın insan ilişkisi – iş – giyim – uğraşlar. Yaşam dertleri ve buna bağlı olarak hassas sinirsel vibrasyonlar. Hizmet alanı ve hizmet verilen konu. Doğan kişinin; sağlığını ve aynı anda da beslenme veya giyinme gibi vücuduyla alakalı şeyleri belirler. Ayrıca kendi egosunun gelişimini belirten çok gizli ve çok özel bir ilişki vardır. Herhangi bir fonksiyonda kullanabileceği her insanla olan ilişkisini, ve sadece evcil anlamda değil, küçük ve özellikle vahşi hayvanlarla olan ilişkisinden bahseder. Bir de özel bir şekilde, tarımla beraber bununla alakalı bütün vurgunları eğlence harici bütün kazanca dair bilgi verir.

7.EV: Ortaklık evlilik ikili ilişkiler açık düşmanlar iş ortaklığı – tanıdıklar – beraber çalışılan kişiler. Topluma, kendini tamamlama ve yenileme ihtiyacı için iradi bir itiliş. Evlilik, arkadaşlık, işbirliği ve topluma katılma. Doğan kişinin; partnerlerini, özellikle evlenme aynı zamanda iş ve başka işbirliğinin gerektiği durumları belirler. Anlaşmazlıkları ve kendisine açıkca karşı gelen insanları gösterir.

8.EV: Vergi – miras – ölüm – yenilenme – cinsellik – okült ilimler – mistik konular – hayal kırıklıkları. Manevi ve ruhsal yönden duygusal sapmalar. Vergi ve miras. Vizyonlar ve ölüm korkusu. Kişinin dışında gelişen maddi olaylar. Mümkün hayatın uzunluğunu ve sona erme şartlarını, vasiyetle alabileceği tüm kazancı belirler.

9.EV: Eğitim – üniversiteler – felsefe – din – uzun yolculuklar – politika – bilim – yüksek bilinç. İlmin ve dinin evidir. Büyük seyahatlerle yani hayatındaki önemli iş seyahatleri ile alakalıdır. Ruhsal gelişme alanındaki kapasitesini, çekimini ve dini eğitiminin doğal yapısını gösterir.

10.EV: Genel çevre – meslek – yaşam konumu – yüksek güç ve performans – başarılar – disiplin içinde çalışma alanı. Doğan kişinin, kariyerini ve meşkuliyetini belirler. Şöhreti ve hemcinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu eve bağlıdır. İş verenini veya bunun gibi kendisinden üsttekini ve ülkesindeki otoriteler ile ilişkisini tasvir eder. Son olarakta anneyi tasvir eder.

11.EV: Arkadaşlıklar – beklentiler – arzu ve istekler – gruplaşmalar – dostlar. Arkadaşların evidir. Doğanın; doğal olarak çekici bulduklarını ve onlarla ilişkilerinin karakterlerini belirler. İhtirasını, fakat bu titizlikle ayırt edilmelidir ki bir yandan çekiminden öte yandan de isteğinden kaynaklanan ihtirasını göstermektedir.

12.EV: Bilinçaltı kişinin ruh hali geri plan hastaneler hapishaneler – esaret ile ilgili – kapalı gruplar – gizli ilişkiler – yalnızlık – kısıtlama – gizli düşmanlar. Zorlanmanın, baskının evidir ve hür isteğini şu veya bu şekilde sınırlandıracak bütün etkileri açıklar. Gizli düşmanlarını ve kendisine karşı yönlendirilecek tüm karakterleri belirler. İlişkide bulunabileceği tüm gizli işbirlikleri ile de alakalıdır. Büyük hayvanları ve onlara nazaran doğanın kaderini açıklar. Son olarak, bulunabileceği ve disiplinin ön planda olduğu yerleri açıklar.

ADS
5/5 - (10 votes)
(Visited 89 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment